O mnie

Dietetyk i specjalista psychodietetyki

inż. Anna Bugla

"Pamiętaj, iż Twoja własna determinacja by osiągnąć sukces liczy się bardziej niż cokolwiek innego na świecie"
Abraham Lincoln

Moja droga zawodowa została skrupulatnie zaplanowana i jest ciągle realizowana krok po kroku.

Połączyłam swoje pasję z pracą, gdzie najbardziej zależy mi aby dotrzeć do drugiego człowieka, zrozumieć jego problem i pomóc w zmianie nawyków żywieniowych. Tak aby dieta nie była koniecznością, ale sposobem na życie.

Pierwszym krokiem było ukończenie studiów na SGGW w Warszawie, na kierunku technologii żywności i żywienie człowieka, ze specjalizacją dietetyka.
Aby bardziej zrozumieć pacjenta, jego trudności np. ze zmianą nawyków żywieniowych, kontrolą ilości zjadanych produktów, z motywacją i wytrwaniu na diecie itp. zaczęłam poszerzać swoją wiedzę poprzez ukończenie studiów podyplmowych z Psychodietetyki na Wyższej Szkole Nauk Społecznych w Lublinie, po czym ukończyłam staż zawodowym w Instytucie Psychodietetyki we Wrocławiu.

Aby rozszerzyć swoją wiedzę o żywienie w różnych jednostkach chorobowych ukończyłam studia na Instytucie Żywności i Żywienia w Warszawie na kierunku "Poradnictwo dietetyczne - postępy w żywieniu człowieka".
Swoją wiedzę stara się poszerzać w każdej wolnej chwili i wychodząc naprzeciw oczekiwaniom pacjentów.


 

O moich usługach ukazały się dwa artykuły w lokalnej prasie:

 

Warto przeczytać.